Bank və sığorta


Bank məsələləri

Şirkət maliyyə institularına, banklara, kredit təşkilatlarına və fərdi müştərilərinə bank-kredit məsələləri üzrə üzrə kompleks xidmətlər təklif edir. Xidmətlərimizə aşağıdakılar aiddir:

 • Bank-kredit məsələləri üzrə yerli qanunvericilik və beynəlxalq standartlar və tələblər barədə hüquqi izahların və məsləhətlərin verilməsi, bütün növ müqavilələrin və digər sənəd nümunələrinin hazırlanması və rəy verilməsi;
 • Bank və kredit təşkilatları ilə girov və ipoteka, zaminlik, qarantiya, akkreditiv, lizinq və digər məsələlərin tənzimlənməsində, rəsmiləşməsində və danışıqlarda iştirak;
 • Bank və kredit təşkilatları ilə yaranan mübahisələrin tənzimlənməsi, müxtəlif qurumlarda və məhkəmələrdə təmsilçilik və hüquqların müdafiəsi;
 • Borcların meydana gəlmə səbəblərinin aradan qaldırılması ilə bağlı xidmətlər;
 • Kredit vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadə olunmasına nəzarət, pozuntuların aşkar edilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı xidmətlər;
 • Fiziki və hüquqi şəxslər üçün müxtəlif növ bank hesablarının açılması, elektron (internet) bankçılıq xidmətinin və bank məhsullarının alınmasında və əməliyyatların aparılmasında hüquqi xidmətlər;
 • Bank sənədlərinin hüquqi ekspertizası;
 • Problemli kreditlərin (borcların) alınması istiqamətində hüquqi işlər: borcluya pretenziya göndərilməsi və məhkəməyə müraciət, məhkəmədə bankın hüquqlarının və qanuni maraqlarının müdafiəsi;
 • İcra mərhələsində məhkəmə qərarlarının icra edilməsi, borcun ödənilməsinin təmin edilməsi üzrə hüquqi xidmətlər.
 • Bankların yerli və beynəlxalq maliyyə institutlarında təmsil edilməsi, beynəlxalq əməliyyatlarla bağlı xidmətlər;
 • Bankların restrukturizasiyası ilə bağlı xidmətlər;
 • Borcların restrukturizasiyası (təkrar strukturlaşdırılması) ilə bağlı xidmətlər.

 

Sığorta məsələləri

Şirkətimiz sığorta şirkətlərinə, hüquqi və fiziki şəxslərə sığorta və təkrar sığorta sahəsində kompleks hüquqi xidmətlər, o cümlədən, aşağıdakıları təklif edir:

 • Sığorta şirkətlərinin cari fəaliyyətlərində meydana çıxan bütün növ hüquqi məsələlərlə bağlı xidmətlər;
 • Sığorta müqaviləsinin və digər sənədlərin tərtib edilməsi, rəy verilməsi, imzalanmasında təmsilçilik;
 • Sığorta əməliyyatlarının həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • Sığorta riskləri və digər sığorta şərtlərinin hüquqi analizi;
 • Sığorta şirkətlərini və hüquqi və fiziki şəxsləri məhkəmədə və digər orqanlarda təmsil etmək;
 • Fərdi müştəriləri sığorta şirkətlərində və digər orqanlarda təmsil etmək.