Azərbaycan


Oxucuların diqqətinə Vəkillər Kollegiyasının üzvü Allahverən Oruclunun ölkəmizdə kommersiya məhkəmələrinin qurulması və bu istiqamətdə Fransa və Belçikanın tərübəsinə həsr olunmuş yazısını təqdim edirik.KOMMERSİYA MƏHKƏMƏLƏRİ 1. Kommersiya Məhkəmələri. Yeni məhkəmə – yeni qanunvericilik2. Avropa (Fransa və Belçika) təcrübəsində kommersiya məhkəmələri1. Kommersiya Məhkəmələri: Yeni məhkəmə – yeni qanunvericilik “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi […]

Kommersiya məhkəmələri: yeni məhkəmə – yeni qanunvericilik (Fransa və Belçika ...


Hökmran mövqedən sui-istifadə, kartel sövdələşmələri, birləşmə və qoşulma, dövlət yardımı və digər bu kimi məsələləri tənzimləyən rəqabət (antiinhisar) qanunvericiliyi ilə yanaşı, iqtisadi münasibətlərdə bazar subyektləri arasında haqsız rəqabətlə bağlı məsələləri tənzimləyən haqsız rəqabət qanunvericiliyinin də aktuallığı artmaqdadır. Hüquq elmində və təcrübədə haqsız rəqabət və inhisarçılıq fəaliyyəti fərqli sahələr kimi qəbul […]

Bazar subyektlərinin haqsız rəqabət metodları; İnhisarçılıq fəaliyyəti ilə fərqləri


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab İlham Əliyevin 3 may 2019-cu il tarixdə imzaladığı, bu gün, 24 may 2019-cu il tarixdə dərc edilərək qüvvəyə minən “Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1.3-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycan […]

Mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri məcburi auditdən azad edilir


Ölkədə aparılan geniş spektrli iqtisadi islahatlar nəticəsində sahibkarlıq sahəsində əlverişli biznes şəraiti yaradılır, institusional dəyişiklər edilir, istehsalat və ixrac yönümlü fəaliyyətə xüsusi diqqət göstərilir. Bununla yanaşı, normativ aktların bəzi müddəaları və onların tətbiqi təcrübəsi bu gün sahibkarlığın inkişafı, daxili istehsalın və ixracın təşviqi istiqamətində aparılan siyasətin məqsədlərinə və ruhuna uyğun  […]

“271-ci gün idxal edilən mala görə cərimə qanunidir, amma ədalətsizdir”SAHİBKARLIQ SUBYEKTLƏRİNİN KATEQORİYALARI VƏ KATEQORİYALARA GÖRƏ FƏRQLİ YANAŞMA “Cərimələr bütün kateqoriyada olan sahibkarlıq subyektləri üçün eyni məbləğdə müəyyən edilmişdir. Halbuki, şirkətlərin sahibkarlıq subyekti kimi ölçülərinə görə kateqoriyaları (mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektləri) fərqlidir”. “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən, sahibkarlıq subyektləri mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq […]

“Belə yüksək cərimələr onlar üçün “ölüm hökmüdür”” – TƏKLİF