Məqalələr


“Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 iyun tarixli Fərmanı  ilə (Fərman) “Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin Nizamnaməsi” (Nizamnamə) və “Kiçik və orta biznes evlərində mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə göstərilən xidmətlərin siyahısı” təsdiq edilmişdir. […]

Vətəndaş üçün “ASAN Xidmət”, biznes üçün “KOB evləri”


Ötən ildə müxtəlif sahələr üzrə bir sıra qanunlar, fərmanlar, sərəncamlar və qərarlar qəbul edildi. Həmin aktların əksəriyyəti dərc edildiyi vaxtdan qüvvəyə minsə də, bəziləri ayrı-ayrı vaxtlarda dərc edilsə də məhz 2018-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmişdir. Həmin qanunvericilik aktlarını diqqətinizə çatdırırıq.

2018-Cİ İL YANVARIN 1-DƏN QÜVVƏYƏ MİNƏN QANUNVERİCİLİK AKTLARI


Mülkiyyət əleyhinə və iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətindən azad etmə 01 dekabr 2017-ci il tarixdən Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə edilmiş  300-ə yaxın dəyişiklik qüvvəyə mindi və tətbiq edilməyə başladı. Həmin dəyişikliklərə əsasən, 18 əməl dekriminallaşdırıldı, başqa sözlə, cinayətlər sırasından çıxarıldı, 36 cinayət üzrə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının […]

Ziyanı ödə – məsuliyyətdən azad ol!


Bu zonalarda xüsusi olan nədir və kim nədən azad olunur? Bir çox dövlətlərdə sahibkarlığın inkişafı, investisiyaların cəlb edilməsi, yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi, məşğulluğun artırılması, regionların inkişafı və digər iqtisadi və sosial məqsədlərlə xüsusi iqtisadi zonalar yaradılır, həmin zonalarda vergi, gömrük, maliyyə, inzibati və digər güzəştlər tətbiq edilir. Xüsusi iqtisadi zona […]

Xüsusi iqtisadi zonalar – investisiyaların cəlb edilməsi vasitəsi kimiAzərbaycanda investisiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi və sənaye istehsalının artırılması məqsədi ilə 2016-cı ilin əvvəlindən başlayaraq Azərbaycanda investisiyaların təşviqi ilə bağlı bir sıra qanunvericilik aktları qəbul edildi və hazırda investisiya təşviqi sənədi vasitəsi ilə investisiyaların təşviqi həyata keçirilməkdədir. İnvestisiya təşviqi sənədi – investisiya fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara müəyyən […]

İnvestisiyanın təşviqi sənədi-Güzəştlər üçün açar alət


Sahibkarlığa dəstək kontekstində inzibati cərimələrin məbləğlərinə yenidən baxılması təklifi Son dövrlər sahibkarlığa dəstək vermək, inkişafına daha münbit şərait yaratmaq məqsədi ilə bir sıra yeni qanunvericilik aktları qəbul edilmişdir. Bunlara sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların 2 il müddətinə dayandırılmasını, “Lisenziya və icazələr haqqında” qanunun qəbul edilməsini, lisenziya tələb olunan fəaliyyət növlərinin və […]

Sahibkarlığa dəstək kontekstində inzibati cərimələrin məbləğlərinə yenidən baxılması təklifi


“Müəlliflər ayıq olmalıdır”. – Allahverən bəy, necə düşünürsüz, müəlliflik hüququ pozulan vətəndaş nə etməlidir? – Pozuntunun dərəcəsindən asılı olaraq vətəndaş məhkəmədə mülki qaydada iddia qaldıra, habelə, inzibati və cinayət prosessual qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məhkəməyə şikayət verə bilər. Vətəndaş eyni zamanda, müəllif hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları […]

Əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması


Sahibkarın əmtəəsini və ya xidmətini fərqləndirən əlamətlər Sahibkarlar əmtəələrini və ya xidmətlərini digər sahibkarların əmtəələrindən və ya xidmətlərindən fərqləndirmək üçün hər hansı nişan (işarə, əlamət) yaradırlar.  Həmin nişanlara əmtəə nişanı və ya ticarət markası deyilir. Bu nişanlar sözlər, şəxsi adlar, hərflər, rəqəmlər, təsviri elementlər, əmtəələrin forması və ya onların qablaşdırılması, […]

Əmtəə nişanları–Nə? Necə? Harada?  Dünya təcrübəsində rəqabət hüququ Avropada, ABŞ-da və digər inkişaf etmiş ölkələrdə rəqabət mühitini qoruyan rəqabət (antiinhisar) qanunvericiliyi və tətbiqi təcrübəsi kifayət qədər inkişaf etmişdir. Məsələn, Avropa İttifaqında rəqabət hüququnun müxtəlif institutlarını, o cümlədən, hökmran mövqedən sui-istifadə, kartel sövdələşmələri, birləşmə və qoşulma, dövlət yardımı və s. məsələləri əhatə edən yüzlərlə […]

Rəqabət sahəsində hüquqi islahatlar: reallıq və gözləntilər


İşgüzar nüfuzunun hüquqi müdafiəsi istənilən təşkilatın uğurunun vacib şərtlərindəndir Hər bir sahibkar, kommersiya və ya qeyri-kommersiya təşkilatı öz işgüzar nüfuzunu qorumağa çalışır. Çünki bu, onun cəmiyyətdə müsbət imic formalaşdırmasına, tərəfdaşların etibarını qazanmasına və ya gəlirlərinin artmasına xidmət edir. İşgüzar nüfuz təşkilatın əmtəə nişanı, patent kimi qeyri-maddi aktividir və onu qorumaq […]

İşgüzar nüfuza xələl gətirən hallar və onun müdafiəsi