Fərdi müştərilər


Şirkətimiz yerli və xarici fərdi müştərilərinə onların qanunvericilikdən irəli gələn bütün fərdi hüquqlarının və qanuni maraqlarının təmin edilməsi və qorunması ilə bağlı kompleks hüquqi xidmətlər təklif edir. Xidmətlərimiz əsasən aşağıdakılardan ibarətdir, lakin bu siyahı ilə məhdudlaşmır:

  • Əmlak-mənzil məsələləri;
  • Bank kredit, depozit məsələləri;
  • İstehlakçıların hüquqları;
  • Ailə-nikah məsələləri;
  • İşçilərin əmək hüquqlarının müdafiəsi;
  • Əmək pensiyası məsələləri;
  • Miqrasiya məsələləri;
  • Vərəsəlik məsələləri
  • Fərdi hüquqlardan irəli gələn bütün növ digər xidmətlər.