Müqavilə hüququ


Müştərilərinin maraqlarına uyğun müxtəlif növ müqavilələrin hazırlanması və imzalanmasında geniş təcrübəyə malik olan Şirkət bu sahədə kompleks xidmətlər təklif edir. Xidmətlərimiz əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:

  • Göstərilən növlərdə Azərbaycan, rus, ingilis, türk və fransız dillərində mülki dövriyyənin bütün sahələri üzrə yerli və beynəlxalq müqavilələrin və əlavələrin hazırlanması, təhlili (hüquqi ekspertizası), onlara rəy verilməsi:
o Alqı-satqı və digər ticarət müqavilələri,

o Xidmət müqavilələri,

o Tələblərin və digər hüquqların alqı-satqısı müqavilələri,

o  Göndərmə müqaviləsi,

o  Distribyutorluq və dillerlik müqavilələri,

o  Agentik müqaviləsi,

o  Ticarət nümayəndəliyi müqaviləsi,

o  Konsessiya müqaviləsi,

o  Dəyişdirmə müqaviləsi,

o  Komissiya müqaviləsi,

o  Tapşırıq müqaviləsi,

o  Podrat müqaviləsi,

o  İcarə müqaviləsi,

o  Lizinq müqaviləsi,

o  Əmlak kirayəsi müqaviləsi,

o  Əvəzsiz istifadə müqaviləsi,

o  Faktorinq müqaviləsi,

o  Bağışlama müqaviləsi,

o  İntellektual mülkiyyətə dair müqavilələr,

o Nou-hau müqavilələri,

o Yük daşımaları müqaviləsi,

o Sərnişin daşınması müqaviləsi,

o  Françayzinq müqaviləsi,

o  Əmtəə nişanından istifadə (lisenziya) müqavilələri,

o  Patentdən istifadə (lisenziya) müqavilələri,

o  Tikinti (inşaat) müqavilələri,

o  Birgə fəaliyyət haqqında müqavilələr,

o  Təsis müqavilələri,

o  Satınalma, təhcizat müqavilələri,

o  Saxlama müqaviləsi,

o  Renta müqaviləsi,

o  Borc müqaviləsi,

o  Payçılıq müqavilələri,

o  Borcun etirafı müqaviləsi,

o  Kredit müqaviləsi,

o  Girov müqaviləsi,

o  İpoteka müqaviləsi,

o  Zaminlik müqaviləsi,

o  Bank hesabı müqaviləsi,

o  Konfidensiallıq (məxfilik) müqavilələri,

o  Broker müqaviləsi,

o  Turist xidmətləri üzrə müqavilə,

o  Reklam müqavilələri,

o  Lisenziya (icazə) müqavilələri,

o  Barışıq razılaşması,

o  Sığorta müqavilələri,

o  Nikah müqaviləsi,

o  Qarışıq müqavilələr,

o  Digər yerli və xarici kommersiya və qeyri-kommersiya müqavilələr.

  • Müxtəlif növ yerli və beynəlxalq müqavilələrin bağlanmasında kompleks xidmətlər, o cümlədən, müştərinin maraqlarına uyğun, əlverişli şərtlərin əldə edilməsi üçün danışıqların, yazışmaların aparılması, sənədlərin hazırlanması, imzalanmada iştirak edilməsi;
  • Alıcı və satıcıların hüquqi statuslarının ekspertizası, yerli və xarici qeydiyyat sənədlərinin yoxlanılması, hüquqi və kommersiya risklərinin müəyyən edilməsi;
  • İmzalanmış müqavilələr üzrə öhdəliklərin icrasında iştirak, müqavilələrin icra edilməsi və sanksiyaların tətbiqi üzərində nəzarət;
  • Müqavilələrdən irəli gələn mübahisələrin məhkəməyə qədər və məhkəmə qaydasında hüquqi həlli və s.